Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Historia Przedszkola Miejskiego nr 12 łączy się nierozerwalnie z tradycjami i historią Osiedla im. M. Mireckiego. Powstało bowiem w tym samym czasie, wspierając w wychowaniu dzieci,  zamieszkałe tu rodziny. Jako instytucja oświatowa służy mieszkańcom tego regionu już od wielu pokoleń.

Przedszkole nasze posiada bogatą historię, z której najważniejsze fakty
i ciekawostki przytaczamy poniżej.

GENEZA POWSTANIA  PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO NR 12

Materiał ze zbiorów archiwalnych Archiwum Państwowego w Łodzi,
Akta Miasta Łodzi, Wydział Oświaty i Kultury lata 1931-32, Sygn. 16801

1.

„Do Prezydenta Magistratu

Wobec tego, że budowa własnego gmachu dla miejskiego przedszkola na terenie Polesia Konstantynowskiego nie będzie możliwa, proponujemy udzielenie dla przedszkola jednego mieszkania o 3 pokojach w jednym elemencie 30 m2 na I lub II piętrze.
W gmachach na Polesiu Konstantynowskim mieszkają przeważnie rodziny robotnicze obarczone drobnymi dziećmi, całe gromady dziatwy w wieku przedszkolnym bawią się bez dozoru na ulicach. O ile Polesie Konstantynowskie ma zachować swój wzorowy charakter, konieczne jest zorganizowanie na terenie Polesia, miejskiego przedszkola, które otoczy swą opieką najmłodszą dziatwę.
Przewodniczący Wydziału. /podpis nieczytelny/”

2.

„Dnia 1 X 1931r. na wniosek zarządu Miasta Łodzi otworzono na terenie osiedla
im. M. Mireckiego przedszkole mieszczące się przy ul. Perla 5. Otrzymało ono nazwę:
12 Miejska Ochronka - Przedszkole.
Na wniosek ówczesnego prezydenta p. Stefana Kopcińskiego było pierwszym świeckim przedszkolem na terenie Łodzi.Uroczyste otwarcie nastąpiło 18 X 1931r. w obecności przedstawiciela Wydziału Kultury i Oświaty p. P. Smolika i inspektorki J. Pawłowskiej. Kierownikiem przedszkola została p. Irena Słomczewska, (później Czyżewska), wychowawczyniami: p. Marta Banaszczyk, Waleria Cieślak, woźną p. Zofia Wiaderska.
W roku 1934 staraniem kierownictwa przedszkola i Komitetu Rodzicielskiego, Przedszkole nr 12 przeniesiono na ul. Srebrzyńską 87.
Nocą z dnia 14 na 15 stycznia 1940 r. hitlerowcy wysiedlili wszystkich mieszkańców osiedla. Przedszkole przerwało swą działalność. W lokalu tym prowadzono „Kindergarden”.
Po wyzwoleniu, od 5 II 1945 r, przedszkole wznowiło swoją działalność pod nazwą:

12 Państwowe Przedszkole”

BAZA LOKALOWA
Lata 1931- 1938

Na przedszkole przydzielono lokal – 30 m kwadratowych, składający się z trzech pokoi
i kuchni ( przy ul. Perla 5). Zgłosiło się 119 dzieci- z uwagi na warunki lokalowe przyjęto ich zaledwie 64. Utworzono dwa oddziały pracujące po 5 godzin. Od dnia 1 XII 1931r. uruchomiono oddział popołudniowy. Warunki lokalowe uległy poprawie po przeniesieniu przedszkola na ul. Srebrzyńską 87, gdzie przydzielono 2 mieszkania 3 pokojowe na parterze. Ogród przedszkolny do zabaw dzieci założono na ul. Perla między suszarniami.

Po roku 1945

Po wyzwoleniu działalność przedszkola wznowiono w starym lokalu, zwiększono ilość godzin pracy do 9-ciu. Radykalnej poprawie uległa baza lokalowa po przeniesieniu przedszkola do wolnostojącego budynku przy ul. Daniłowskiego, gdzie utworzono 4 oddziały. W roku 1959 rozpoczęto budowę nowoczesnego przedszkola na placu między Daniłowskiego i Perla. We wrześniu 1960 roku oddano do użytku wybudowany gmach.
Przy przedszkolu usytuowano duży ogród do zabaw dzieci.
Kierownikiem placówki była nadal p. Irena Czyżewska, aż do 31 VIII 1968 r.
Od 1 IX 1968r. kierownikiem przedszkola została p. Ewa Szostek - Wróblewska.
Kolejno funkcję tę sprawowały: p. Wiesława Mantyk, Iwona Adamczyk, Anna Stasiak, Małgorzata Karczewska  a od września 2020 funkcję tę piastuje pani Karolina Wawok-Marciniak.