Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Historia Przedszkola Miejskiego nr 12 łączy się nierozerwalnie z tradycjami i historią Osiedla im. M. Mireckiego. Powstało bowiem w tym samym czasie, wspierając w wychowaniu dzieci,  zamieszkałe tu rodziny. Jako instytucja oświatowa służy mieszkańcom tego regionu już od wielu pokoleń.

Przedszkole nasze posiada bogatą historię, z której najważniejsze fakty
i ciekawostki przytaczamy poniżej.

GENEZA POWSTANIA  PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO NR 12

Materiał ze zbiorów archiwalnych Archiwum Państwowego w Łodzi,
Akta Miasta Łodzi, Wydział Oświaty i Kultury lata 1931-32, Sygn. 16801

1.

„Do Prezydenta Magistratu

Wobec tego, że budowa własnego gmachu dla miejskiego przedszkola na terenie Polesia Konstantynowskiego nie będzie możliwa, proponujemy udzielenie dla przedszkola jednego mieszkania o 3 pokojach w jednym elemencie 30 m2 na I lub II piętrze.
W gmachach na Polesiu Konstantynowskim mieszkają przeważnie rodziny robotnicze obarczone drobnymi dziećmi, całe gromady dziatwy w wieku przedszkolnym bawią się bez dozoru na ulicach. O ile Polesie Konstantynowskie ma zachować swój wzorowy charakter, konieczne jest zorganizowanie na terenie Polesia, miejskiego przedszkola, które otoczy swą opieką najmłodszą dziatwę.
Przewodniczący Wydziału. /podpis nieczytelny/”

2.

„Dnia 1 X 1931r. na wniosek zarządu Miasta Łodzi otworzono na terenie osiedla
im. M. Mireckiego przedszkole mieszczące się przy ul. Perla 5. Otrzymało ono nazwę:
12 Miejska Ochronka - Przedszkole.
Na wniosek ówczesnego prezydenta p. Stefana Kopcińskiego było pierwszym świeckim przedszkolem na terenie Łodzi.Uroczyste otwarcie nastąpiło 18 X 1931r. w obecności przedstawiciela Wydziału Kultury i Oświaty p. P. Smolika i inspektorki J. Pawłowskiej. Kierownikiem przedszkola została p. Irena Słomczewska, (później Czyżewska), wychowawczyniami: p. Marta Banaszczyk, Waleria Cieślak, woźną p. Zofia Wiaderska.
W roku 1934 staraniem kierownictwa przedszkola i Komitetu Rodzicielskiego, Przedszkole nr 12 przeniesiono na ul. Srebrzyńską 87.
Nocą z dnia 14 na 15 stycznia 1940 r. hitlerowcy wysiedlili wszystkich mieszkańców osiedla. Przedszkole przerwało swą działalność. W lokalu tym prowadzono „Kindergarden”.
Po wyzwoleniu, od 5 II 1945 r, przedszkole wznowiło swoją działalność pod nazwą:

12 Państwowe Przedszkole”

BAZA LOKALOWA
Lata 1931- 1938

Na przedszkole przydzielono lokal – 30 m kwadratowych, składający się z trzech pokoi
i kuchni ( przy ul. Perla 5). Zgłosiło się 119 dzieci- z uwagi na warunki lokalowe przyjęto ich zaledwie 64. Utworzono dwa oddziały pracujące po 5 godzin. Od dnia 1 XII 1931r. uruchomiono oddział popołudniowy. Warunki lokalowe uległy poprawie po przeniesieniu przedszkola na ul. Srebrzyńską 87, gdzie przydzielono 2 mieszkania 3 pokojowe na parterze. Ogród przedszkolny do zabaw dzieci założono na ul. Perla między suszarniami.

Po roku 1945

Po wyzwoleniu działalność przedszkola wznowiono w starym lokalu, zwiększono ilość godzin pracy do 9-ciu. Radykalnej poprawie uległa baza lokalowa po przeniesieniu przedszkola do wolnostojącego budynku przy ul. Daniłowskiego, gdzie utworzono 4 oddziały. W roku 1959 rozpoczęto budowę nowoczesnego przedszkola na placu między Daniłowskiego i Perla. We wrześniu 1960 roku oddano do użytku wybudowany gmach.
Przy przedszkolu usytuowano duży ogród do zabaw dzieci.
Kierownikiem placówki była nadal p. Irena Czyżewska, aż do 31 VIII 1968 r.
Od 1 IX 1968r. kierownikiem przedszkola została p. Ewa Szostek - Wróblewska.
Kolejno funkcję tę sprawowały: p. Wiesława Mantyk, Iwona Adamczyk, Anna Stasiak, Małgorzata Karczewska  a od września 2020 funkcję tę piastuje pani Karolina Wawok-Marciniak.